Kontakt


FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k.

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

T: +48 22 581 44 00
F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl
 

Kontakt dla mediów

Małgorzata Świerżewska
T: +48 22 581 44 31
E: mswierzewska@fka.pl

KRS: 0000278271 NIP: 525-222-56-00 EU VAT No: PL5252225600 REGON: 017438631

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego