Polityka Prywatności FKA

(ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.)

Administratorem Państwa danych jest FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa („FKA”).

FKA zapewnia poszanowanie prywatności użytkowników strony www.fka.pl   („Użytkownicy”) oraz przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) oraz polskich przepisów wydanych w związku z RODO.

Z uwagi na możliwość wprowadzenia przez FKA zmian do niniejszej Polityki Prywatności zalecamy okresowe zapoznawanie się z treścią Polityki Prywatności.

Jeśli mają Państwo pytania związane z Polityką Prywatności lub dotyczące przetwarzania przez FKA danych osobowych Użytkowników, w tym przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez FKA, prosimy o kontakt na adres: rodo@fka.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

FKA gromadzi dane osobowe użytkowników w celach:

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FKA jako administratora danych i związanych z działalnością FKA, oraz dla potrzeb kontaktu z Użytkownikami;
 • wykonania umów zawieranych przez FKA z klientami i podmiotami współpracującymi z FKA;
 • prowadzenia rekrutacji kandydatów zainteresowanych pracą lub współpracą z FKA.

Pozyskiwane dane służą FKA jedynie w niezbędnym zakresie, w tym do celów analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe subskrybentów Newslettera FKA mogą być przekazywane podmiotom, przy pomocy których FKA dostarcza subskrybentom Newsletter FKA, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla usługi subskrypcji. FKA otrzymała stosowne zapewnienia od podmiotów, którym powierza przetwarzanie danych osobowych, że gwarantują one  stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Obecnie dane związane z wysyłaniem Newslettera FKA przetwarzane są w ramach systemu MailChimp, a w związku z tym przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych w FKA

Dostęp do danych osobowych posiada: FKA oraz pisemnie upoważnieni pracownicy i współpracownicy FKA. FKA prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania.

FKA nie udostępnia ani nie ujawnia zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatnośći lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. FKA może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, m.in. dostawcom usług informatycznych, na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia danych do przetwarzania.

Prawa Użytkowników

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w związku z usługą subskrypcji.

Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopi tych danych;
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, co może zostać wykonane m.in. przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@fka.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 20 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (którym od dnia wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez FKA danych osobowych Użytkownika narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pliki cookie

Strona www.fka.pl wykorzystuje pliki „cookie” w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony www.fka.pl.  Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików „cookie”. Mogą jednak Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików „cookie” poprzez odpowiednie wskazanie tego w pojawiającym się na stronie www.fka.pl okienku (tzw. „pop-up”).

Mogą również Państwo włączyć opcję blokowania plików „cookie” w Państwa przeglądarce. Szczegóły opcji przeglądarek znajdą Państwo na stronach producentów poszczególnych przeglądarek internetowych.

Oprócz wykorzystywania własnych plików „cookie” nasza strona internetowa wykorzystuje także pliki „cookie” pochodzące od podmiotów trzecich, co związane jest z korzystaniem przez FKA z usług podmiotów trzecich. Wśród takich podmiotów znajduje się m.in. każdorazowy dostawca systemu pozwalającego na wysyłkę Newslettera FKA.

Poniżej znajduje się lista plików „cookie” wykorzystywanych przez stronę www.fka.pl, w tym plików Google Analytics.

 • Drupal.tableDrag.showWeight - Plik ten przechowuje podczas sesji stan elementów interfejsu użytkownika w systemie Drupal.
 • Drupal.toolbar.collapsed - Plik ten przechowuje podczas sesji stan elementów interfejsu użytkownika w systemie Drupal.
 • ctools-collapsible-state - Plik ten przechowuje podczas sesji stan elementów interfejsu użytkownika w systemie Drupal.
 • has_js - Plik ten przechowuje podczas sesji stan elementów interfejsu użytkownika w systemie Drupal.
 • __utma - Plik jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wizyty na stronie. Plik służy do rozróżniania użytkowników i sesji. 
 • __utmb - Plik jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wizyty na stronie. Plik służy do ustanawiania i kontynuowania sesji strony fka.pl i jej podstron.
 • __utmc - Plik jest powiązany z korzystaniem z pliku __utmb. Plik służy do ustanawiania nowych sesji.
 • __utmz - Plik jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wizyty na stronie. Plik wykorzystywany jest do przechowywania informacji o źródle odwiedzin wykorzystanego przez użytkownika (tj. wejście bezpośrednie, link, wyszukiwarka itp.).

Więcej informacji w zakresie plików Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs